Alla omröstningar

OBS: Omröstningarna är för allmänheten. Resultaten speglar alltså inte Ung Direktdemokrats åsikter. Ung Direktdemokrat är neutralt i alla frågor. Vi är endast ett verktyg för folket att göra sin röst hörd.

 

[yop_poll_archive]