Ung Direktdemokrat

Vad är Ung Direktdemokrat?

Ung Direktdemokrat (Ung DD) är en plats för dig som är intresserad av hur vi kan utveckla demokratin i samhället. Vi tycker inte att dagens representativa system där man röstar en gång vart fjärde år eller kanaliserar politiskt engagemang i olika åsiktspaket (partier) skapar möjligheter för en fullfjädrad demokrati. Ung DD ser en modern direktdemokrati som ett naturligt inslag för en bättre demokrati.

Ung DD kan beskrivas som en konstellation av två enheter. Vi är både ett ungdomsförbund för Direktdemokraterna men också en plattform för unga att utveckla demokratin.

Vad gör vi?

Vi vill tillsammans med dig skapar en plats för olika forum där demokratifrågor genom möten, research, workshops, seminarier och diverse aktiviteter kan bana vägen för framtidens demokrati, där vi unga får vara med och påverka politiken i större utsträckning.

Vilka är vi?

Vi som är med i styrelsen är Marcel Hermansson, Adam Sjöberg, Max Björk, Hedy Mahmoudi, Katja Lejonmarck och Alexander Wåhlberg.

Marcel Hermansson, Ung Direktdemokrat

Marcel: Jag är en biologistudent på mitt femte år som gillar att träna i olika former där tävlingar är speciellt roligt. Mitt intresse för sakfrågor är stort och det är få områden jag lämnat oberört.

Varför jag vänt mig till Direktdemokraterna är främst för att de lägger fokus på systemet istället för enskilda politikerna. Jag tycker att allt för mycket resurser går till kortsiktiga lösningar där man arbetar för sig själv snarare än för folket. Att byta ut politikerna förskjuter bara problemen, man behöver förändra systemet vilket ligger i både DD och Ung DD’s intresse.

Adam Sjöberg, Ung Direktdemokrat

Adam: Hej! Jag heter Adam och jag arbetar på ett sågverk. På fritiden spelar jag musik och kör motorcykel. Jag älskar dessutom att läsa och fundera på livets stora frågor. Funderar man tillräckligt mycket inser man att mycket som sägs och görs i dagens samhällspolitiska debatt inte är av särskilt mycket värde för oss som arbetar för, lever i och bidrar till samhället.

Därför har jag valt att gå med i Ung Direktdemokrat, jag vill ge mer utrymme för sakfrågorna och mindre till politisk pajkastning. Det är dags att föra en sansad diskussion om vilket håll vi ska gå, och varför.

Max Björk, Ung Direktdemokrat

Max: Tjenare! Jag heter Max går på tekniklinjen på gymnasiet. Jag är väldigt intresserad av mänsklig psykologi men gillar även att sitta vid datorn, pussla och vara ute i naturen.

De jag ser som de stora problemet idag är att inget parti representerar mig eller någon jag känner fullt ut. Direktdemokraterna är stället man faktiskt kan rösta på sina egna åsikter och slipper rösta på ett parti som bara håller med hälften av dina åsikter. Jag tror även landet styrs bäst om de styrs av befolkningen och med vår digitala framtid ser jag inget hinder åt att de kan bli en möjlighet!

Hedy Mahmoudi, Ung Direktdemokrat
Hedy Mahmoudi, Ung Direktdemokrat

Hedy: Hej! Jag heter Hedy och studerar till civilingenjör. På fritiden tycker jag om att idrotta och läsa. Inget slår en mysig kväll med ett filosofiskt samtal. Jag är med i Ung Direktdemokrat för att jag tror att tiden är mogen för demokratin att utvecklas. Idag är vi ett knapptryck från att få information om hela världen.

Jag tror att vi inom en snar framtid kan vara ett knapptryck från att ge människor möjligheten att vara med och förändra världen. För i en modern direktdemokrati kan varje människa ta beslut och engagera sig de frågor man har tid och intresse för. Direktdemokrati är en demokrati för alla.

 

Är du intresserad, allmänt nyfiken eller har frågor?

Du är varmt välkommen att gå med i vår discordkanal här där vi har våra arbetsmöten som regel varannan vecka. Varje söndag anordnas även intromöten där du som ny medlem kan få en inblick i organisationen och träffa andra direktdemokrater.

Både arbetsmöten och intromöten meddelas på discord i vår “Möteskalender” och “Kalender” här på hemsidan.

Bli medlem

Bli medlem i Ung Direktdemokrat här.

Frågor

Har du frågor om Ung Direktdemokrat? Kontakta styrelsen via mejl eller facebook.

Styrelsen
E-post: ungdd@direktdemokraterna.se

Gilla Ung Direktdemokrat på Facebook

DELA PÅ SOCIALA MEDIA

Vi utvecklar demokratin